Stacks Image p715_n3
Stacks Image p715_n8

Meer informatie over Offshoring en Global Advies

Waarom offshore?
Op dit moment leven we in tijden dat men zich afvraagt welk overheid en welke bank er nu nog wel te vertrouwen is. Overheden in Europa zijn massaal op zoek naar mogelijkheden om bezittingen, waar vaak al belasting over betaald is nog eens te belasten om gaten in hun begroting te kunnen dichten. Ze hebben maar één doel en dat is de schatkist vullen.

Ook kunnen overheden in het kader van het bestrijden van terrorisme en het witwassen van geld banktegoeden bevriezen. Of hier ook daadwerkelijk sprake van is volgt na lange rechtszaken of andere procedures, maar hoe betaalt u uw advocaat als uw tegoeden zijn bevroren?
Banken hebben het ene schandaal na het andere te verwerken, waarbij regelmatig de spaarders en beleggers de dupe worden van het handelen van de bank of door overheidsingrijpen. Als je dan kiest voor zo min mogelijk risico dan nog zijn tegoeden maar gegarandeerd tot € 100.000. Rendementen over deze tegoeden zijn zeer gering of nihil.

Offshore accounts leveren vaak meer rendement met een gelijk risico als dat u neemt in eigen land, maar dat zal uw plaatselijke financieel adviseur bij de bank u niet vertellen. Ook in gevallen van echtscheiding en in claim gevoelige situaties al dan niet in bedrijfsmatige zin kan een offshore account uitkomst bieden.

Uiteraard is het met het openen van een offshore account niet de bedoeling dat u uw verplichtingen naar de fiscus in uw eigen land niet nakomt. Het gaat er juist om dat u gebruik maakt van de regels van nationaal en internationaal belastingrecht om een zo laag mogelijke belastingdruk voor uzelf te creëren. Het blijft te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid, dat u al uw verplichtingen jegens de overheid nakomt.

Hoe?
Via ons bedrijf kunt u in één van de vele belastingparadijzen een bankrekening openen met mogelijkheden van internetbankieren, pinpas, credit card en vaak alle andere faciliteiten die uw huidige bank ook biedt. In sommige gevallen worden er door de bank restricties gesteld door bijvoorbeeld de aan te houden valuta en een minimum saldo-eis van de bankrekening. Laat u van tevoren goed door ons informeren over de mogelijkheden en zaken waarop u dient te letten.

Voor bedrijven zijn er juist volop mogelijkheden om een corporate account te openen. Dit kan soms handig zijn met het oog op handelsvoorwaarden en fiscale regelgeving.

Wat en waar?
Een offshore account is eigenlijk een bankrekening, die u bij een bank opent in een ander land dan waar u woont. Het gaat er echter om dat u een land kiest die aan een aantal voorwaarden voldoet, waarvan u in meerdere opzichten het meeste profiteert.

Wanneer?
Het openen van een offshore account kan heel goed als u als particulier spaart en het saldo inmiddels redelijk is gegroeid, maar het rendement achterblijft. U wordt in Nederland geacht een vermogensrendement te hebben van 4%, dat wordt belast met 30% inkomstenbelasting. Met vrij traditionele bancaire producten is nu erg lastig dit rendement te behalen. Op zo’n moment kunt u overwegen om uw spaarsaldo naar het buitenland over te brengen.

Als bedrijf kunt u bijvoorbeeld een offshore account openen als de liquide middelen het werkkapitaal overtreffen of als er internationaal zaken worden gedaan. Ook de belastingdruk kan een reden zijn om een offshore company te openen met daaraan gekoppeld een offshore bankaccount. Een andere reden kan zijn het veilig stellen van liquide middelen tegen eventuele claims en beslagleggingen.


Contact

Stacks Image p720_n6

Postadres:
Robert van 't Hoffstraat 76
3069PN Rotterdam

Bezoekadres:
Max Euwelaan 29
3062MA Rotterdam

KvK: 71052100
BTW nummer: 858561281 B01

T: 010-3401923
F: 084-7476225
M: info@mastersoftax.nl

Map

Stacks Image p720_n72

Social


Interesse om bij ons te werken? Stuur dan uw CV met recente pasfoto naar: vacatures@mastersoftax.nl

Stacks Image p720_n79