Stacks Image p715_n3
Stacks Image p715_n8

Checklist Aangifte Inkomstenbelasting

Masters of Tax biedt al haar klanten een uitgebreid overzicht aan van de aan te leveren bescheiden voor het invullen van het jaarlijkse aangiftebiljet:

 • Uw Naam, adres en woonplaats gegevens;
 • Uw telefoon nummer(s) thuis en/of werk;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw Burgerservicenummer(s) en geboortedatum;
 • De aangiftebrief van het jaar waarover u aangifte doet;
 • De kopie van uw aangifte biljet van het voorgaande jaar (eventueel met de bijlagen);
 • Uw IBAN-rekeningnummer in verband met eventuele teruggaaf;
 • Uw burgerlijke staat: gehuwd, samenwonend of alleenstaand;
 • Indien kinderen, de namen, voorletters, geboorte data en Burgerservicenummers van thuiswonende kinderen;
 • Bijvoegen van alle documenten van de belastingdienst, die betrekking hebben op het jaar waarover aangifte dient te worden gedaan, zoals correctiebrieven, voorlopige en definitieve aanslagen en beschikking voorlopige teruggave. Liefst ontvangen wij kopieën en geen originelen;

 • Het overzicht van betaalde lijfrente premie, AOV, giften en buitengewone uitgaven (ziektekosten);
 • Belangrijke data in het jaar waarover aangifte wordt gedaan, zoals samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden;
 • Alle overzichten van inkomsten uit tegenwoordige en/of vroegere dienstbetrekking over het jaar waarover aangifte wordt gedaan van uzelf en van uw echtgenoot en/of partner, jaaropgaven van salaris, uitkering, pensioenen, lijfrente-uitkeringen, afkoopsommen die onder de loonheffing
 • vallen, alimentatie, bijdrage premiekoopwoning en overzichten van andere inkomsten en bijverdiensten.
 • Overzicht van saldo’s van bankrekeningen, effectenportefeuilles per 1-1 en 31-12 en tweede woningen alsmede kredieten / hypotheken die hiermee verband houden. Dit mogen uiteraard kopieën zijn;
 • Overzichten van de gemaakte kosten voor uw freelancewerk en/of andere bijverdiensten.


Contact

Stacks Image p721_n6

Postadres:
Robert van 't Hoffstraat 76
3069PN Rotterdam

Bezoekadres:
Max Euwelaan 29
3062MA Rotterdam

KvK: 71052100
BTW nummer: 858561281 B01

T: 010-3401923
F: 084-7476225
M: info@mastersoftax.nl

Map

Stacks Image p721_n72

Social


Interesse om bij ons te werken? Stuur dan uw CV met recente pasfoto naar: vacatures@mastersoftax.nl

Stacks Image p721_n79